109

19. évfolyam
3. szám
109_08-11
Andorka Eszter
A nők szerepe a kora keresztény étkezések asztalközösségeiben
Tanulmány