89

16. évfolyam
1. szám
089_05-06
Camillo Macisse
Erőszak az egyházban, az egyház erőszaka
Római centralizmus és elfojtás
Tanulmány
089_07
Hans Küng és Erwin Koller
Püspökök – hívek nélkül?.
Egy svájci közvélemény-kutatás eredményei
Tanulmány
089_08
Karl-Heinz Ohlig
A klérus-katasztrófa
A lelkipásztorkodás helyzetéről
Tanulmány
089_09-10
Thomas Seiterich-Kreuzkamp
A mezők liliomai és a kozmikus idő
Francis D’Sa indiai jezsuita teológus: Isten megtapasztalása a hinduizmusban és a kereszténységben
Interjú
089_11
Peter Bürger
Hogy a föld ne váljék pokollá...
Az emberek közti ökumené a szív dolga
Ökumené
089_12-14
Merza József
Ami megtartja az embert
Egykori postavonatok emlékére
Meditáció
089_23
Merza József
Megnyitó beszéd
a HEL 2004. november 13-i tanácskozásán
Aktuális